Szanowni Państwo

Wejście główneBiuletyn Informacji Publicznej (BIP) to urzędowy publikator informacyjny, składający się z ujednoliconego systemu stron publikowanych w sieci teleinformatycznej Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna. Informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, będąca w posiadaniu jednostek administracji publicznej, która podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w Ustawie Sejmu RP z dnia 6 września 2001 r.   
Powstały Biuletyn Informacji Publicznej Młodzieżowego Domu Kultury ma za zadanie ułatwić odnalezienie informacji znajdujących się w serwisie internetowym podmiotu.
Tworząc w/w biuletyn staraliśmy się spełnić wszystkie wymagania stawiane przez ustawę o dostępie do informacji publicznej. Mamy nadzieję, że ułatwi to Państwu korzystanie z naszego serwisu, będącego częścią ogólnopolskiej sieci BIP.
Aby uzyskać dostęp do informacji zawartych w BIP możecie Państwo skorzystać z menu przedmiotowego, które znajduje się po lewej stronie okna przeglądarki i umożliwia szybki dostęp do informacji posegregowanych tematycznie.
Jeśli poszukiwana przez Państwa informacja nie jest publikowana w Biuletyn Informacji Publicznej Młodzieżowego Domu Kultury, aby ją uzyskać, należy wypełnić i przesłać do nas za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, listownie lub faksem wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Poprawiony ( piątek, 05 listopada 2010 13:16 )